Thursday, October 1, 2009

Pengurusan dan Kepimpinan PIBG

Sistem Penyampaian Sekolah

10 langkah memperkasakan PIBG

Objektif penubuhan PIBG disekolah adalah untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru bagi membina kesefahaman mengenai tugas dan tanggungjawab dan usaha meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di sekolah.

Pada masa sama ia juga untuk mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian serta saling lengkap melengkapi antara pihak sekolah, ibubappa dan komuniti setempa serta kementerian pelajaran.

President Majlis Permuafakatan Persatuan IbuBapa dan Guru Nasional (PIBGN), Profesional Madya Datuk Dr Mohamad Ali Hassan mencadangkan langkah untuk penambahbaikkan dan memperkasakan PIBG.Iaitu:

1.Menyediakan buku panduan Am kepimpinan dan pengurusan PIBG sekolah di Malaysia.
2.Kursus asas kepimpinan dan pengurusan PIBG
3.Taqwin tahunan PIBG yang selaras dengan perancangan sekolah.
4.Pengiktirafan kepada PIBG diperbagai peringkat (anugerah PIBG terbaik) peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
5.Anugerah tokoh PIBG
6.Pergiat dan perkukuhkan Majlis permuafakatan PIBG peringkat negeri dan kawasan Parlimen
7.Mengadakan lawatan sambil belajar (lawatan kerja ) ke luar negara.
8.Meningkatkan kerjasama setempat antara PIBG
9.Persidangan 3 tahun PIBG Kebangsaan
10.Kewujudan PIBG peringkat Asean.

Oleh: MasterMalaysia

AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN–PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBUBAPA-GURU)

Pendidikan wajib

Menyedarkan ibu bapa dan masyarakat supaya sentiasa menitikberatkan pendidikan
anak-anak mereka

Ibu Bapa Perlu Peka Perisian (dr akhbar)

An Analysis of Student Assessments and Parent Surveys from an Active Learning Internet Safety Environment

Artikel Penglibatan Pelajar dan Ibu Bapa

Penglibatan Pelajar dan Ibu Bapa